Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījuma “Valsts attīstības un valsts pārvaldes rādītāji” gala ziņojums

Pētījuma “Valsts attīstības un valsts pārvaldes rādītāji” gala ziņojums

Nodošanas datums:
07.12.2007
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top