Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Apsteidzošo indikatoru rīka izveide, t.sk. atvērto datu izmantošana u.c. alternatīvi risinājumi reālā laika ekonomikas monitoringam (inovācijas, eksports, produktivitāte”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Dace Zīle

Pētījums “Apsteidzošo indikatoru rīka izveide, t.sk. atvērto datu izmantošana u.c. alternatīvi risinājumi reālā laika ekonomikas monitoringam (inovācijas, eksports, produktivitāte”

Pētījuma mērķis:

Apsteidzošo indikatoru rīka izveide (t. sk. izmantojot alternatīvos datu avotus) attīstības tendenču analīzei un datos balstītu lēmumu pieņemšanai, kā arī priekšlikumu izstrāde sistemātiskas pieejas veidošanai datu analizē publiskajā sektorā.

Pētījuma uzdevums:
  • izvērtēt starptautisko institūciju instrumentus biznesa ciklu un ekonomikas attīstības tendenču novērtēšanai makro līmenī;
  • izvērtēt reālā laika ekonomikas un lielo datu konceptu izmantošanas iespējas mikro līmeņa analīzē;
  • identificēt trūkumus un problēmas sistemātiskas pieejas veidošanai datu analizē publiskajā sektorā;
  • apzināt esošo apsteidzošo indikatoru izmantošanas iespējas savlaicīgākā nozaru attīstības tendenču analīzē;
  • izveidot analītisku rīku;
  • sagatavot priekšlikumus tālākiem soļiem.
Nodošanas datums:
19.01.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
14876.0 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma ietvaros ir izvērtēti starptautisko institūciju instrumenti biznesa ciklu un ekonomikas attīstības tendenču novērtēšanai makro līmenī, izvērtēti reālā laika ekonomikas un lielo datu konceptu izmantošanas iespējas mikro līmeņa analīzē, identificēti trūkumi un problēmas sistemātiskas pieejas veidošanai datu analizē publiskajā sektorā, kā arī apzināti esošo apsteidzošo indikatoru izmantošanas iespējas savlaicīgākā nozaru attīstības tendenču analīzē. Analītiskais rīks ir veidots Excel vidē, vienlaikus nodrošinot pilnībā automātisku datu ievadi, izmantojot Power Query funkcionālās iespējas. Izstrādātais rīks ir sākuma posms plašākas platformas veidošanai – savienot nākotnē kopā vēl plašākus reālā laika datus ekonomikas tendenču novērtēšanai. Pētījuma noslēguma sagatavoti priekšlikumi tālākiem soļiem

To top