Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzēšanas izmantošanas potenciāla visaptverošs izvērtējums – ieguvumu analīze atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES

Pētījums “Augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzēšanas izmantošanas potenciāla visaptverošs izvērtējums – ieguvumu analīze atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES

Nodošanas datums:
31.12.2012
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top