Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Ieguldām jauniešos Latvijā”

Pētījums “Ieguldām jauniešos Latvijā”

Nodošanas datums:
31.12.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top