Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”

Pētījums “Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”

Nodošanas datums:
02.10.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top