Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas PSR un PSRS budžetu izdevumu struktūrā Latvijas teritorijā 1976. – 1990. gados un kopsavilkums par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados”

Pētījums “Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas PSR un PSRS budžetu izdevumu struktūrā Latvijas teritorijā 1976. – 1990. gados un kopsavilkums par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados”

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir uz PSRS laika dokumentu pamata iegūt informāciju, kas apliecina faktisko bilanci starp Latviju un PSRS, kā arī budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūru 1976.- 1990. gadam.

Pētījuma uzdevums:

Aprēķināt ieņēmumu izdevumu bilanci starp Latvijas un PSRS budžetiem 1976.-1990. gadam no Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Ministru Padomes un aprēķināt kopīgo Latvijas budžeta finansējumu 1976.–1990. gadam toreizējā valūtā (rubļos);

Identificēt PSRS militāros izdevumus LPSR un PSRS budžetos šajā laika posmā;

Sagatavot aprēķinus par militāro izdevumu īpatsvaru kopējos budžeta izdevumos Latvijas teritorijā;

Sagatavot visas iegūtās informācijas apkopojumu no Komisijas uzdevumā veiktajiem 3 pētījumiem par visu okupācijas laiku no 1940.-1990. gadam.

Sagatavot prezentāciju par LPSR budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūru 1940.-1990. gadam.

Nodošanas datums:
31.12.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Autoru saraksts:
  • Gatis Krūmiņš
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2600 EUR
To top