Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums NAP2027 mērķu rādītāju iegūšanai

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Māra Sīmane

Pētījums NAP2027 mērķu rādītāju iegūšanai

Pētījuma mērķis:

NAP2027 mērķu rādītāju iegūšana – lepnums par piederību Latvijai, iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās arodbiedrībām/NVO, medijpratības pieredze, apmierinātība ar to, kā darbojas demokrātija, iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt Saeimas un valdības darbu, politiskās uzticēšanās indekss, uzticēšanās tiesībaizsardzības sistēmai.

Pētījuma uzdevums:

Apzināt rādītāju vērtības.

Nodošanas datums:
10.01.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Attīstības plānošana
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
NAP 2027 starpposma novērtējumam
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3866 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iegūti dati par noteiktiem NAP 2027  rādītājiem.

To top