Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra pilnveides iespējām

Pētījums par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra pilnveides iespējām

Nodošanas datums:
31.12.2015
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top