Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par faktoriem, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju gatavību sniegt pirmo palīdzību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Kristīne Pavasare
67876175

Pētījums par faktoriem, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju gatavību sniegt pirmo palīdzību

Pētījuma mērķis:

Iegūt informāciju par faktoriem, kuri ietekmē iedzīvotāju gatavību sniegt pirmo palīdzību. Latvijā nav veikts pētījums par faktoriem, kas veicina vai kavē iedzīvotāju gatavību sniegt pirmo palīdzību, nav reprezentatīvu datu, kas ļautu salīdzināt gatavību sniegt pirmo palīdzību dažādās iedzīvotāju grupās, proti, vai pastāv atšķirības starp iedzīvotāju grupām, kas ir un kas nav apguvušas pirmās palīdzības pamatzināšanu programmu. Balstoties uz pētījuma rezultātiem izvērtēt mācību efektivitāti pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā.

 

Pētījuma uzdevums:
  • Izstrādāt metodoloģiju pētījumam;
  • Izpētīt faktorus, kuri kavē/ motivē sniegt pirmo palīdzību;
  • Izvērtēt dažādu faktoru (piem., vecums, dzimums, zināšanu un prasmju esamība pirmās palīdzības pamatprogrammas apjomā) ietekmi uz gatavību sniegt pirmo palīdzību;
  • Izvērtēt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību efektivitāti;
  • Izstrādāt ieteikumus dažādām mērķa grupām sabiedrības informēšanas kampaņas īstenošanai.
Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpe
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātus  būs iespēja izmantot aktualizējot pirmās palīdzības pamatprogrammas vadlīnijas un algoritmus.

To top