Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par faktoriem, kas nosaka sieviešu iespējas iesaistīties darba tirgū

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par faktoriem, kas nosaka sieviešu iespējas iesaistīties darba tirgū

Nodošanas datums:
01.11.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top