Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”

Nodošanas datums:
06.12.2011
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top