Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par iedzīvotāju informētību autoceļu uzturēšanas jomā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sigita Paula
67686908

Pētījums par iedzīvotāju informētību autoceļu uzturēšanas jomā

Pētījuma mērķis:

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana par atsevišķiem ar autoceļu uzturēšanu saistītiem jautājumiem- klientu vērtējums par uzņēmuma darbību, pakalpojuma kvalitāti, drošību, informētību par veicamajiem ikdienas uzturēšanas darbiem.

Pētījuma uzdevums:

Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu kvalitātes novērtējums, informētība par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, drošības aspektu novērtējums pārvietojoties pa autoceļiem, informētība par satiksmes ierobežojumiem.

Nodošanas datums:
09.10.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
lau@lau.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Analizēt respondentu dinamiku pa gadiem, datu publiskošana iekšējos un ārējos komunikācijas kanālos, ja nepieciešams pakalpojumu sniegšanas un komunikācijas procesu pārskatīšana.
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" budžeta līdzekļi
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
5824.10 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Atskaitē grafiku un secinājumu veidā ir apkopota informācija par autovadītāju ikdienas pārvietošanās paradumiem, noskaidrots autoceļu uzturēšanas kvalitātes novērtējums, informētības līmenis par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, informētības līmenis par satiksmes ierobežojumiem, kā arī par to cik autovadītāji jūtas droši pārvietojoties pa ikdienas maršrutiem.

Piezīmes:
Sabiedrības tīmekļvietnē publicēti daļēji pētījuma rezultāti. Pilns pētījums pieejams tikai pasūtītājam.
To top