Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz nākotnes prasmju piedāvājumu Latvijā

Pētījums par iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz nākotnes prasmju piedāvājumu Latvijā

Pētījuma mērķis:

Novērtēt iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz prasmju piedāvājumu Latvijā līdz 2030.gadam, kā arī identificēt galvenos no tā izrietošos darba tirgus riskus.

Nodošanas datums:
30.12.2013
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top