Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām

Pētījums par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt Ieslodzījumu vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā nodarbinātajiem amatu grupu kompetenču, kas ietver arī individuālās īpašības un spējas, modeļus, kā arī to noteikšanas un novērtēšanas metodoloģiju.

Pētījuma uzdevums:

• Esošās un labās prakses izpēte nodarbināto amatu kompetenču modeļu izveidošanai;
• Amatu kompetenču identificēšana un nodarbināto amatu kompetenču modeļu veidošana;
• Amata kompetenču novērtēšanas prasību definēšana.

Nodošanas datums:
29.05.2018
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ieslodzījumu vietu pārvalde
pasts@ievp.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top