Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par investīciju projektu ietekmes novērtēšanu uz klimatneitralitāti un klimatnoturību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Pētījums par investīciju projektu ietekmes novērtēšanu uz klimatneitralitāti un klimatnoturību

Pētījuma mērķis:

Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz investīciju projektu ietekmes novērtēšanu uz klimatneitralitātes un klimatnoturības sasniegšanu.

Pētījuma uzdevums:
  • Izstrādāt pētījumu par pašreizējo izmantoto praksi investīciju projektu ietekmes novērtēšanai uz klimatneitralitātes un klimatnoturības sasniegšanu, kas sniegtu administratīvo procedūru un normatīvo prasību novērtējumu visos investīciju projektu cikla posmos;
  • Izstrādāt vadlīnijas, kas ietver argumentētus ieteikumus investīciju projektu ietekmes uz klimatneitralitātes un klimatanoturības sasniegšanu novērtēšanas pilnveidošanai, t.sk., rīcībpolitiku, normatīvo aktu un to prasību, administratīvo procedūru uzlabošanai.
Plānotās nodošanas datums:
30.04.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Klimata un enerģētikas ministrija
pasts@kem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Klimata un enerģētikas ministrija
pasts@kem.gov.lv
Politikas joma:
Klimata politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:
  • Pētījums par pašreizējo izmantoto praksi investīciju projektu ietekmes novērtēšanai uz klimatneitralitātes un klimatnoturības sasniegšanu, kas sniegtu administratīvo procedūru un normatīvo prasību novērtējumu visos investīciju projektu cikla posmos;
  • Vadlīnijas, kas ietver argumentētus ieteikumus investīciju projektu ietekmes uz klimatneitralitātes un klimatanoturības sasniegšanu novērtēšanas pilnveidošanai, t.sk., rīcībpolitiku, normatīvo aktu un to prasību, administratīvo procedūru uzlabošanai.
To top