Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par kultūras infrastruktūras un pakalpojumu piekļūstamību Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Baiba Mūrniece
26566953

Pētījums par kultūras infrastruktūras un pakalpojumu piekļūstamību Latvijā

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par Latvijas kultūras pakalpojumu piekļūstamību saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā dotajiem darba uzdevumiem.

Pētījuma uzdevums:

Darba uzdevumi:
1. Mērķauditorijas kultūras piekļūstamības vajadzību izpēte.
2. Kultūras pakalpojumu piekļūstamības izpēte.
3. Risinājumu identificēšana kultūras piekļūstamības uzlabošanai

Nodošanas datums:
08.05.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Nākamie soļi paredz gan kultūras infrastruktūras piekļūstamības audita veikšanu, gan akcentēt kultūras piekļūstamības aspektu publiskā finansējuma projektu konkursos, kā arī turpināt starpinstitūciju sadarbību risinājumu pilnveidē.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
9990.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Galvenie secinājumi kopsavilkumā: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/km-izmantos-nule-veikta-petijuma-rezultatus-kulturas-pieklustamibas-veicinasana-cilvekiem-ar-funkcionaliem-traucejumiem

To top