Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par latviešu valodas lietojumu un kvalitāti elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs

Pētījums par latviešu valodas lietojumu un kvalitāti elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs

Pētījuma mērķis:

Latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs

Pētījuma uzdevums:

Pasūtītāja vajadzībām veikt pētījumu saistībā ar latviešu valodas lietojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs “Latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs”.

Nodošanas datums:
15.12.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
neplp@neplp.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
neplp@neplp.lv
Politikas joma:
Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Viedokļu apzināšana.
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
9360 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrotas latviešu valodas lietojuma un kvalitātes tendences elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs, tai skaitā, noskaidrota pareiza un saprotama latviešu valodas lietojuma nozīme mediju saturā, subtitru izmantošana un to kvalitātes vērtējums, surdotulkojumu izmantošana un to kvalitātes vērtējums, latviešu valodas lietojuma vērtējums televīzijas programmās, saskarsmes pieredze ar nepareizu valodas lietojumu mediju saturā, interese par Latvijā veidotu mediju saturu krievu un angļu valodāvalodās u.c.

To top