Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Viktorija Ogļina

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju medijpratību, tajā skaitā aptverot informācijpratības, ziņu pratības, digitālās pratības, vizuālās un reklāmas pratības aspektus.

Pētījuma uzdevums:

1) Latvijas iedzīvotāju intervēšanas anketu izveide;
2) Latvijas iedzīvotāju aptaujas un intervijas veikšana, noskaidrojot Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumus, atbilstoši pētījuma mērķī noteiktajam;
3) Aptaujas un intervijas veikšanas laikā savākto datu apkopšana un apstrāde;
4) Analītiska ziņojuma – atskaites sagatavošana un iesniegšana.

Plānotās nodošanas datums:
01.07.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
neplp@neplp.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
neplp@neplp.lv
Politikas joma:
Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Noskaidrota Latvijas iedzīvotāju medijpratība, tajā skaitā aptverot informācijpratības, ziņu pratības, digitālās pratības, vizuālās un reklāmas pratības aspektus. Izpētītas Latvijas iedzīvotāju zināšanas, prasmes, rīcība un viedoklis attiecībā uz informācijas ieguvi un avotiem, informācijas izvērtēšanu.

To top