Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli – ekonomisko ietekmi.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli – ekonomisko ietekmi.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija analizēt un definēt kultūras un radošo industriju jēdziena lietojuma nozīmi ES, nacionālajā un Liepājas pilsētas attīstības plānošanas kontekstā; izstrādāt Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli ekonomiskās ietekmes novērtēšanas metodoloģiju.

Nodošanas datums:
31.12.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top