Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par Likuma par budžetu un finanšu vadību pilnveidošanu un harmonizāciju ar citiem normatīvajiem aktiem

Pētījums par Likuma par budžetu un finanšu vadību pilnveidošanu un harmonizāciju ar citiem normatīvajiem aktiem

Nodošanas datums:
05.08.2013
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top