Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā

Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā

Pētījuma mērķis:

Pētījuma ietvaros veikti laboratoriski pētījumi un praktiski mērījumi RTU laboratorijā un novērtēti produktu dabiskie zudumi, ņemot vērā šo produktu viskozitāti un tvaika spiedienu atkarībā no temperatūras.
Pētījuma ietvaros veikti novērojumi pie vairākiem komersantiem par zudumiem pie šo produktu saņemšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un pārvietošanas apjomiem un šobrīd praksē esošajām tehnoloģiskajām iespējām muitas jomā.

Nodošanas datums:
30.11.2016
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top