Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par neformālo aprūpētāju situāciju Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sigita Rozentāle
67021663

Pētījums par neformālo aprūpētāju situāciju Latvijā

Pētījuma mērķis:

Novērtēt neformālo aprūpētāju situāciju Latvijā, identificēt problēmas, un sniegt priekšlikumus to risināšanai.

Pētījuma uzdevums:

Galvenās pētījuma tēmas: neformālā aprūpe, neformālie aprūpētāji, vajadzības un nepieciešamais atbalsts, kā arī priekšlikumi.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Iegūt neatkarīgu analīzi par aktuālu problēmu un tās risinājumu ilgtermiņa aprūpei svarīgā jautājumā.

Rezultāti tiks izmantoti Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāna 2025.- 2027.gadam izstrādē.

To top