Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai

Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai

Nodošanas datums:
02.07.2013
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top