Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums „Par PVN piemērošanas ietekmi kultūras nozarē”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Pētījums „Par PVN piemērošanas ietekmi kultūras nozarē”

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis tiks definēts.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevums tiks definēts.

Plānotās nodošanas datums:
30.07.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma plānotie rezultāti tiks definēti.

To top