Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret sabiedrībā aktuāliem jautājumiem

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par īpaši atzīmējamām dienām, Krievijas karu Ukrainā, atbalstu Ukrainas kara bēgļu uzņemšanai, Ukrainas  uzņemšanai ES un NATO, par drošības sajūtu militāra kara draudu kontekstā, uzticēšanos informācijas avotiem u.c.

Nodošanas datums:
03.05.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Datos balstītas stratēģiskās komunikācijas un rīcībpolitikas īstenošana
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3110 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par īpaši atzīmējamām dienām, Krievijas karu Ukrainā, atbalstu Ukrainas kara bēgļu uzņemšanai, Ukrainas  uzņemšanai ES un NATO, par drošības sajūtu militāra kara draudu kontekstā, uzticēšanos informācijas avotiem.

 

To top