Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā (marts)

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā (marts)

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā (atbildīgie par karu Ukrainā, attieksme pret karu Ukrainā, gatavība krīzes situācijām).

Nodošanas datums:
28.03.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
1560.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

57 % Latvijas sabiedrības uzskata, ka karu Ukrainā izraisījis Vladimirs Putins, vēl 11% aptaujas dalībnieku kā atbildīgo par karu Ukrainā nosauca Krievijas valsti. ASV un NATO kā atbildīgos par karu dēvē  17% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, visbiežāk (42% gadījumu) krievu tautības respondenti. Ukrainu par  kara izraisītāju uzskata 4% pētījuma dalībnieku, 6% respondentu skatījumā visas karā iesaistītās puses ir līdzvainīgas.

Bailes no kodolkara pēdējās nedēļas laikā ir piedzīvojuši 48%, bailes no ārvalstu karaspēka iebrukuma Latvijā  ir 46% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. 57% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt savu valsti militāra iebrukuma gadījumā. Noraidošu attieksmi pārstāvēja 17% respondentu. Katrs trešais (34%) aptaujas dalībnieks apgalvoja, ka militāra iebrukuma gadījumā ir gatavs Latviju aizstāvēt ar ieročiem rokās.

To top