Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ģirts Sirsniņš
67075806

Pētījums par tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību

Pētījuma mērķis:

Nepieciešamās kapacitātes noteikšana jauna tehnikas un remontu bāzes modeļa izveidei, ņemot vērā darbu raksturu, tehnikas un aprīkojuma kategorijas, reģionālās, tehniskās un cilvēkresursu prasības, ietverot  finanšu ieguldījumu  apjoma novērtējumu, kā arī ēku skiču izstrādi.

Nodošanas datums:
04.10.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
pasts@vugd.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
55902 EUR
To top