Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju

Nodošanas datums:
01.04.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top