Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par uzņēmējdarbības vidi reglamentējošās institucionālās kapacitātes optimizēšanu MVU Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienības dalībvalstu praksi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par uzņēmējdarbības vidi reglamentējošās institucionālās kapacitātes optimizēšanu MVU Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienības dalībvalstu praksi

Pētījuma mērķis:
  1. Salīdzināt Latvijā piemērotās administratīvās procedūras ar ES dalībvalstīs piemērotajām procedūrām.
  2. Izstrādāt konkrētus priekšlikumus, lai samazinātu administratīvo procedūru negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
Pētījuma uzdevums:

Ārvalstu pieredzes izzināšanai tika izvērtēti pieejamie normatīvie akti, veikta Finanšu  ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu aptauja, kā arī organizētas intervijas ar Igaunijas un Lietuvas vadošajiem speciālistiem nodokļu likumdošanas un administrēšanas jautājumos.

Nodošanas datums:
01.12.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top