Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par valsts finansēta psihologa pakalpojuma nodrošināšanu invaliditātes seku mazināšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Zanda Beinare
67021619

Pētījums par valsts finansēta psihologa pakalpojuma nodrošināšanu invaliditātes seku mazināšanai

Pētījuma mērķis:

Veikt padziļinātu izvērtējumu par esošā psihologa pakalpojuma saturu un iespējamiem tā trūkumiem, iemesliem tā zemajam pieprasījumam un iespējamiem risinājumiem tā pilnveidošanai, t.sk, vērtējot ārvalstu praksi un jau šobrīd Latvijā nodrošinātos līdzīga satura pakalpojumus un to savstarpējo korelāciju.

Pētījuma uzdevums:

Izvērtējot esošo situāciju, pētniekiem jāsniedz esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā reāli īstenojamas rekomendācijas par iespējamajiem risinājumiem pakalpojuma tālākajai attīstībai.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izvērtēts esošā psihologa pakalpojuma saturs un tā iespējamie trūkumi un zemā pieprasījuma iemesli, kā arī sagatavotas rekomendācijas par iespējamajiem risinājumiem pakalpojuma tālākai attīstībai.

To top