Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē

Nodošanas datums:
26.06.2015
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top