Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par zemes reformas laikā ar administratīvo aktu nodibinātiem ceļu servitūtiem, 2014

Pētījums par zemes reformas laikā ar administratīvo aktu nodibinātiem ceļu servitūtiem, 2014

Nodošanas datums:
31.12.2014
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top