Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”

Pētījums “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”

Pētījuma mērķis:

Detalizēti analizēt pašvaldību realizētos politikas instrumentus, kas vērsti uz aizbraukušo iedzīvotāju atgriešanās Latvijā veicināšanu, identificēt t.s. veiksmes stāstus, kā arī piedāvāt risinājumus nacionālā un reģionālā līmenī, lai veicinātu remigrāciju pozitīvām Latvijas demogrāfiskās

Nodošanas datums:
31.12.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
4995 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā raksturotas iedzīvotāju remigrācijas veicināšanas aktualitātes pašvaldībās, iekļaujot pašvaldību aptaujas, gadījumu izpētes, statistikas datu un iepriekš veikto pētījumu analīzi. Pētījumā analizēta informācija par Latvijas pašvaldību plānotajiem un īstenotajiem atbalsta politikas instrumentiem aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai, apkopoti pašvaldību plānošanas dokumentu izpētes rezultāti, kā arī noskaidrota attieksme pret konkrētiem atbalsta pasākumiem iedzīvotāju atgriešanās veicināšanai. Pētījums sniedz galvenos secinājumus un rekomendācijas, tā pielikumā apkopota informācija par katras pašvaldības sociāli demogrāfisko rādītāju izmaiņām un politikas plānošanas dokumentu izpēti.

To top