Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 Latvijas PSR vidējās un mazākajās rūpnīcās”

Pētījums “PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 Latvijas PSR vidējās un mazākajās rūpnīcās”

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot cik jaunas rūpnīcas pēc Otrā pasaules kara Latvijā tika uzceltas un kādas vecās rūpnīcas atjaunotas vai pārveidotas. Apzināt rūpnīcas un  ražotnes kurās izgatavoja  militāro  vai divējādas nozīmes  produkciju. Uz arhīvos u.c. pētīto dokumentu pamata iegūt informāciju par PSRS MRK  pasūtījumiem ne tikai lielākajās rūpnīcās, bet arī to atsevišķos institūtos un  ārpus Rīgas  izvietotajos  cehos un ražotnēs.

Nodošanas datums:
10.12.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2085 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Sastādīts Latvijas PSR tautsaimniecības rūpnīcu saraksts (nepilnīgs), kurām bija MRK pasūtījums. Pētījumā uzrādītie LNA LVA fondi un lietas, kur atrodama informācija,  atvieglos darbu turpmākiem pētījumiem. Publicēti daži arhīva dokumenti par PSRS MRK konkrētiem pasūtījumiem un ražošanas nodrošinājumu. Uzrādītas tautsaimniecības rūpnīcas, kurām bija vislielākais MRK pasūtījums. Militārās ražošanas rezultātā radušos zaudējumus LPSR tautsaimniecībai varētu noteikt pēc visas rūpnīcās ražotās produkcijas un finanšu izlietojuma pētīšanas.

To top