Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā”

Pētījums „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā”

Nodošanas datums:
01.11.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top