Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums “Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte”

Pētījuma mērķis:

Pētījuma objekts ir stimuli, kas ietekmē sadarbību starp augstskolām un industriju uzņēmējspēju (uzņēmīguma) radošuma attīstīšanā. Pētījuma priekšmets ir sadarbības modeļi, sadarbības veicināšanas un motivācijas pasākumi (Latvijas un citu valstu labās prakses apzināšana, datu apkopojums un teorētiskais pamatojums) un priekšlikumu izstrāde par pasākumiem, kas varētu nodrošināt studentu inovāciju veicināšanu, uzņēmējspēju (uzņēmīguma) un radošuma attīstīšanu augstākajā izglītībā Latvijā, ietverot sadarbības mehānismus uzņēmumu līdzfinansējuma piesaistei un zināšanu pārnesei, motivācijas mehānismus studentiem, dažādu iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību, administratīvā sloga mazināšanu.

Nodošanas datums:
29.12.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top