Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Tūrisms visiem”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums “Tūrisms visiem”

Nodošanas datums:
31.12.2007
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top