Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums un priekšlikumi par valsts dibināto muzeju statusu

Pētījums un priekšlikumi par valsts dibināto muzeju statusu

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par Igaunijas un Lietuvas valsts muzeju tiesisko regulējumu un pārvaldības pieredzi; sagatavot priekšlikumus Latvijas valsts dibināto muzeju darbību stimulējošam juridiskajam statusam, balstoties pārējo Baltijas valstu pieredzē.

Nodošanas datums:
31.12.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top