Pētījumu un publikāciju datu bāze

Piedalīšanās tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā: iemesli

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Piedalīšanās tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā: iemesli

Nodošanas datums:
26.01.2000
Iesniedzējinstitūcija:
Centrālā vēlēšanu komisija
cvk@cvk.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Centrālā vēlēšanu komisija
cvk@cvk.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Piedalīšanās iemesls: cerības uz labāku nākotni, ko nodrošinātu dalība ES, pauduši respondenti visās sociāldemogrāfiskajās grupās.

To top