Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilotprojekti administratīvā sloga mērījumiem

Pilotprojekti administratīvā sloga mērījumiem

Nodošanas datums:
14.12.2007
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top