Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņiem, lai rastu priekšlikumus pārvaldības modelim un attīstības scenārijiem, kas veicinātu ģimenes dārziņu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā sniedzot redzējumu Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas telpiskajai vīzijai.

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt pētījumu par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņiem, lai rastu priekšlikumus pārvaldības modelim un attīstības scenārijiem, kas veicinātu ģimenes dārziņu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā sniedzot redzējumu Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas telpiskajai vīzijai.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Pilsētu attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāt pētījumu par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņiem, lai rastu priekšlikumus pārvaldības modelim un attīstības scenārijiem, kas veicinātu ģimenes dārziņu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā sniedzot redzējumu Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas telpiskajai vīzijai.

To top