Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – atpazīstamība, izmantošanas pieredze, priekšstati, attieksme, sociālais tēls un sniegto pakalpojumu vērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – atpazīstamība, izmantošanas pieredze, priekšstati, attieksme, sociālais tēls un sniegto pakalpojumu vērtējums

Nodošanas datums:
18.04.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top