Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tēls sabiedrībā (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tēls sabiedrībā (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Nodošanas datums:
03.12.2001
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top