Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: salīdzinājums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: salīdzinājums

Nodošanas datums:
08.02.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top