Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju ekonomiskā potenciāla izvērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju ekonomiskā potenciāla izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt pirmspensijas vecuma iedzīvotāju ekonomisko potenciālu, lai aplēstu viņu iespējamo ieguldījumu darba tirgū pensionēšanās vecuma paaugstināšanas kontekstā, kā arī izstrādātu un izvērtētu politikas alternatīvas.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma ietvaros veikta ES un Latvijas sociālās politikas dokumentu un Latvijas normatīvo aktu aktīvas novecošanas jomā analīze, pirmspensijas vecuma cilvēku ekonomiskās aktivitātes, ienākumu, veselības stāvokļa, izglītības līmeņa, iesaistīšanās mūžizglītības pasākumos u.c. ekonomiskā potenciāla raksturlielumu izvērtējums, pirmspensijas vecuma cilvēku dalības ADTP pasākumos raksturojums, kā arī izvērtēts darba devēju skatījums uz pirmspensijas vecuma cilvēku vēlmēm, vajadzībām un ekonomisko potenciālu.
Pētījums aptver divas pētījuma mērķa grupas – gados vecākus cilvēkus (gan ekonomiski aktīvos, gan neaktīvos), kā arī darba devējus.

Nodošanas datums:
15.04.2014
Iesniedzējinstitūcija:
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Piezīmes:
Personu apvienība, ko veido SIA „Projektu un kvalitāte vadība” un SIA „Attīstības projektu institūts”. Pilnvarotā persona SIA „Projektu un kvalitāte vadība”
To top