Pētījumu un publikāciju datu bāze

Plānotā meža kopšana un meža ainavu veidošana kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” mežā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Agnese Korbe
29110062

Plānotā meža kopšana un meža ainavu veidošana kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” mežā

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības viedokļus par plānoto meža kopšanu un ainavu veidošanu “Mežaparka” mežā.

Pētījuma uzdevums:

Detalizētāk skatīt pētījumā.

Nodošanas datums:
27.12.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
SIA "Rīgas meži"
rigasmezi@rigasmezi.lv
Politikas joma:
Pilsētu attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Detalizētāk skatīt pētījumā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Detalizētāk skatīt pētījumā.

To top