Pētījumu un publikāciju datu bāze

Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā

Nodošanas datums:
01.01.2001
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top