Pētījumu un publikāciju datu bāze

Politikas plānošanas pamatnostādņu ieviešanas novērtējums

Politikas plānošanas pamatnostādņu ieviešanas novērtējums

Nodošanas datums:
26.01.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top