Pētījumu un publikāciju datu bāze

Potenciāli zaudētie dzīves gadi Latvijā 2003.gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Potenciāli zaudētie dzīves gadi Latvijā 2003.gadā

Nodošanas datums:
03.01.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top