Pētījumu un publikāciju datu bāze

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām

Nodošanas datums:
02.04.2009
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top